Mỹ Tâm kiếm hơn 3 tỷ đồng trong 1 tháng Mỹ Tâm kiếm hơn 3 tỷ đồng trong 1 tháng

Mỹ Tâm vui mừng thông báo đã tiêu thụ được hơn 10.000 bản DVD liveconcert Heartbeat sau 1 tháng phát hành. Với con số này, Mỹ Tâm đã đút túi hơn 3 tỷ đồng.