Đông Nhi nói gì trước dự đoán là Quán quân ‘The Remix’ Đông Nhi nói gì trước dự đoán là Quán quân ‘The Remix’

Đông Nhi vừa tung single tiếp nối cơn sốt tại ‘The Remix’. Trước dự đoán là Quán quân, Đông Nhi cho biết kết quả sẽ có trong đêm Gala nên hãy để ẩn số này...