Nhóm MTV rủ rê Phan Đinh Tùng tái hiện thời đỉnh cao Nhóm MTV rủ rê Phan Đinh Tùng tái hiện thời đỉnh cao

Phan Đinh Tùng sẽ tái hợp nhóm MTV trong liveshow của nhóm. Phan Đinh Tùng sẽ cùng những người anh em tái hiện lại không khí âm nhạc nhóm MTV thời kỳ đầu.