5 nữ đạo diễn có ảnh hưởng nhất điện ảnh Việt 5 nữ đạo diễn có ảnh hưởng nhất điện ảnh Việt

Dù số lượng nữ đạo diễn thành danh tại Việt Nam không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện, họ đều mang lại những đổi mới tích cực và sâu sắc cho ngành công nghiệp điện...