Nathan Lee - Lâm Chi Khanh bị ‘bắt cóc’ ở Thái Lan Nathan Lee - Lâm Chi Khanh bị ‘bắt cóc’ ở Thái Lan

Nathan Lee và Lâm Chi Khanh bị bắt nhốt trong một tòa tháp cao nhất tại Thái Lan. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ Nathan Lee và ‘công chúa’ mới được giải cứu.