Minh Hằng - Phan Hiển đem cả ‘tiệm tạp hóa’ đi giành thí sinh Minh Hằng - Phan Hiển đem cả ‘tiệm tạp hóa’ đi giành thí sinh

Minh Hằng - Phan Hiển đang là cặp đôi 'lắm chiêu, lắm quà' của ‘Bước nhảy hoàn vũ nhí’. Đoan Trang ví đội Minh Hằng là 'tiệm tạp hóa' cái gì cũng có để chiêu...