Sơn Tùng M-TP đuối sức, ngủ gục trong phòng thu Sơn Tùng M-TP đuối sức, ngủ gục trong phòng thu

Sơn Tùng M-TP đã dành toàn thời gian tập luyện để chuẩn bị cho buổi live streaming. Với cường độ tập luyện dày đặc Sơn Tùng M-TP thậm chí ngủ gục tại phòng thu.