Đoàn Thanh Tài làm khổ 3 người phụ nữ Đoàn Thanh Tài làm khổ 3 người phụ nữ

Yêu một người con gái trên bến sông, nhưng mẹ lại bắt Đoàn Thanh Tài kết hôn với người con gái khác, cuộc tình không trọn vẹn khiến 3 người phụ nữ phải đau khổ....