Lần diễn chung hiếm hoi của anh em Hoài Linh – Dương Triệu Vũ Lần diễn chung hiếm hoi của anh em Hoài Linh – Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ - Hoài Linh có cơ hội diễn chung trên một sân khấu trong chuyến lưu diễn Mỹ. Dương Triệu Vũ cũng lần đầu tiên chia sẻ khá nhiều về người anh trai...