Lý Hùng: ‘Tôi không lấy mình ra làm trò hề’ Lý Hùng: ‘Tôi không lấy mình ra làm trò hề’

Lý Hùng đã có những trải lòng trước giờ thi hát. Lý Hùng cũng khẳng định anh tự tin vào khả năng ca hát chứ không muốn lấy mình ra làm trò hề trước mặt...