Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P95)

16/05/2012 16:58
Nô: Trong đời sống vợ chồng nếu như người đàn ông bị tiểu đường thì... 99,99% là người đàn bà sẽ bị sâu răng.


FB