"Đột nhập" lễ cưới độc đáo của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy

10/05/2012 07:19

"Đột nhập" lễ cưới độc đáo của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy