Khanh Chi Lâm khoe vòng một quyến rũ

31/01/2013 07:45

Khanh Chi Lâm khoe vòng một quyến rũ

'Lâm Chí Khanh đã sang Thái phẫu thuật chuyển giới'

28/09/2012 05:47

'Lâm Chí Khanh đã sang Thái phẫu thuật chuyển giới'