Hari Won không đủ can đảm gọi Minh Dự, BB Trần, Lê Dương Bảo Lâm là... đàn ông

Thứ sáu, 09/11/2018 16:20

Minh Dự, BB Trần, Lê Dương Bảo Lâm khiến Hari Won lo lắng đến mức không đủ can đảm để gọi họ là... đàn ông.

MrBO (Theo Nld.com.vn)
Tin Tài Trợ

Xem thêm >>