Hari Won không đủ can đảm gọi Minh Dự, BB Trần, Lê Dương Bảo Lâm là... đàn ông

Thứ sáu, 09/11/2018 16:20

Minh Dự, BB Trần, Lê Dương Bảo Lâm khiến Hari Won lo lắng đến mức không đủ can đảm để gọi họ là... đàn ông.

MrBO (Theo Nld.com.vn)

Xem thêm >>