Siêu xe "Lam bò ghi ni"

Thứ sáu, 23/03/2012 08:32

Cái xe mà có con trâu trên đó thì gọi là gì được nhỉ !

Giáo dục Việt Nam
loading...

Xem thêm >>