Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P139)

Thứ năm, 27/12/2012 11:43

Bà của Nô: Cuộc sống muôn màu nhưng... màu đen vẫn là chủ đạo.

FB

Xem thêm >>