Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng

Thứ hai, 14/10/2013 10:09

Sinh viên y khoa, Thanh niên cứng, Sinh nhật bạn... là những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua.

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Tai nạn không ngờ.

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Chú chó đầu tiên có tên và chức vụ rõ ràng của Việt Nam.

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Cứ tưởng ghê lắm!

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Hàng khủng chuyên dành cho lập trình! Nhanh tay không hết!

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Nón chống nắng.

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Que kem huyền thoại.

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Sinh nhật thằng bạn...

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Sinh viên y khoa.

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Thanh niên cứng.

ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Thế mà cứ tưởng.

Theo Tri Thức
loading...

Xem thêm >>