Vạch trần lý do vì sao con gái Khang Hi đều đoản mệnh, tuổi thọ không dài

06:44 11/03/2021

Giống với con gái của các hoàng đế triều Thanh khác, sau khi nhà Thanh chính thức tiến vào Trung Nguyên, các con gái của Huyền Diệp (vua Khang Hi) đều chết sớm, tuổi thọ ngắn ngủi.

Huyền Diệp có 20 người con gái, 12 người chết sớm, chiếm tỉ lệ 60%. Tuổi thọ trung bình của 20 người con gái của ông là khoảng 16 tuổi. Tuổi thọ trung bình của 12 người con gái chết sớm là khoảng 4 tuổi. Tuổi thọ trung bình của 8 người con gái thành niên là khoảng 35 tuổi. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến các cô con gái yêu kiều của Thiên Tử lại đều đoản mệnh như vậy?

Con gái của Thuận Trị đoản mệnh nhất

So sánh với con gái của vua Thuận Trị Phúc Lâm thì tình trạng đoản mệnh của con gái của Huyền Diệp vẫn chưa được coi là nổi bật nhất. Phúc Lâm có 6 người con gái (trừ con gái nuôi ra) thì 5 người chết sớm, chiếm tỉ lệ khoảng 83%. Tuổi thọ trung bình của 6 người co gái là khoảng 10 tuổi. Nhị công chúa - người duy nhất sống tới tuổi thành niên cũng chỉ sống được tới 33 tuổi.

Khang Hi, lịch sử Trung Quốc, lịch sử Trung Hoa, thời nhà Thanh

Để làm một cuộc nghiên cứu sâu hơn, cần so sánh với các con gái của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Thái Tông Hoàng Thái Cực. Nỗ Nhĩ Cáp Xích có 8 người con gái, 7 người sống tới độ tuổi thành niên, tuổi thọ trung bình khoảng 53 tuổi.

Hoàng Thái Cực có 14 người con gái, toàn bộ đều sống tới tuổi thành niên, tuổi thọ trung bình khoảng 37 tuổi. Trong đó, từ Hoàng trưởng nữ tới Hoàng ngũ nữ (con gái cả và con thứ 5) đều được gả cho quý tộc Mông Cổ trước khi nhà Thanh chính thức tiến vào Trung Nguyên, tuổi thọ trung bình của họ là khoảng 50 tuổi, con số này không chênh lệch quá nhiều so với tuổi thọ trung bình của cả 8 người con gái của Nỗ Nhĩ Cáp Xích (53 tuổi).

Còn từ Hoàng lục nữ tới Hoàng thập tứ nữ (từ con gái thứ 6 tới con gái thứ 14) đều lần lượt sinh ra vào năm Thiên Thông thứ 7 (năm 1633) tới năm Sùng Đức thứ 6 (năm 1641), khi nhà Thanh chính thức tiến vào Trung Nguyên, tuổi của cả 9 người ở trong khoảng từ 4 tuổi tới 12 tuổi, tuổi thọ trung bình chỉ có 30 tuổi, thấp hơn rất nhiều so với 5 vị Hoàng tỷ của mình.

Khang Hi, lịch sử Trung Quốc, lịch sử Trung Hoa, thời nhà Thanh

Có thể thấy, tình trạng sức khỏe và tuổi thọ của các cô con gái của 4 vị vua đầu tiên của triều Thanh có sự khá biệt rất lớn giữa ngoài Trung Nguyên và trong Trung Nguyên. Con gái của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đều sinh ra trước khi ông thành lập nên Kim Hãn Quốc, đều sống tới hơn 50 tuổi. Trong giai đoạn này, bao gồm các quy tắc điển chương trong chế độ hậu cung vẫn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng của tư tưởng lý luận phong kiến còn khá nhỏ, các công chúa ít bị ràng buộc như trong vùng Trung Nguyên, được hoạt động giữa đất trời bao la.

Những nhân tố này đều có ích rất nhiều cho sự phát triển và lớn lên của họ. Môi trường sống của 5 người con gái đầu của Hoàng Thái Cực cũng không có gì khác biệt lớn so với họ, thế nên giống với các con gái của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, họ đều có tuổi thọ khá cao.

Vận động quyết định sinh mệnh

Sau khi nhà Thanh tiến vào Trung Nguyên, các công chúa của vua trước khi kết hôn đều sống trong chốn thâm cung, hầu như là cách biệt với thế giới bên ngoài. Các hoàng tử thì từ nhỏ đã bắt đầu học cưỡi ngựa, bắn cung, bơi lội,… lớn hơn một chút thì lại thường xuyên được ra ngoài cùng với vua cha, tham gia các cuộc vi hành, từ đó được mở mang tầm mắt, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn. Còn các công chúa thì không có những điều kiện này, họ bị hạn chế bên trong chốn thâm cung, từ nhỏ đã phải chịu sự ràng buộc, gò bó bởi những lý luận thường cương và những lễ tiết phiền phức trong cung, đa phần sức khỏe đều yếu ớt, khả năng miễn dịch, chống lại bệnh tật đương nhiên sẽ kém hơn rất nhiều.

Khang Hi, lịch sử Trung Quốc, lịch sử Trung Hoa, thời nhà Thanh

Đầu thời Thanh, bệnh đậu mùa hoành hành, có ảnh hưởng nhất định tới việc đoản mệnh và chết sớm của các công chúa, nhưng không phải là nguyên nhân quyết định. Độ nguy hại của bệnh đậu mùa đối với công chúa và hoàng tử không hề có gì khác biệt, tuy nhiên, ví dụ như hoàng tử của Huyền Diệp (Khang Hi), tỉ lệ sống sót và trường thọ cao hơn các công chúa rất nhiều.

Huyền Diệp có 35 người con trai, có 15 người chết sớm, chiếm tỉ lệ 43%. Tuổi thọ trung bình của 35 người con trai là khoảng 32 tuổi. Tuổi thọ trung bình của những hoàng tử chết sớm là 3 tuổi. Tuổi thọ trung bình của 20 vị hoàng tử sống tới tuổi trưởng thành là khoảng 54 tuổi.

Tỉ lệ chết yểu của các công chúa của các vị vua nhà Thanh sau khi tiến vào Trung Nguyên khá cao, tuổi thọ trung bình thấp, nguyên nhân rất phức tạp, bên trên chỉ là những mặt cơ bản trong đó. Trong 8 người con gái sống tới tuổi trưởng thành của Huyền Diệp, có 6 người được gả cho Vương công Mông Cổ, số lượng rất nhiều, đứng đầu trong số các thời vua sau khi nhà Thanh vào Trung Nguyên. Không chỉ có vậy, số lượng cháu gái và tông thất của Huyền Diệp, con gái dòng họ Giác La gả cho người Mông Cổ cũng không phải là ít. Họ đều là những người có công gia tăng tính đoàn kết của dân tộc, thúc đẩy thống nhất đất nước.

Khang Hi, lịch sử Trung Quốc, lịch sử Trung Hoa, thời nhà Thanh

Hoàng Thái Cực từng gả 10 người trong số 14 con gái của ông cho người Mông Cổ, Huyền Diệp cũng gả đa số các con gái của mình cho các Vương công Mông Cổ để liên hôn, rõ ràng có ý làm theo cách làm của tổ tiên. Ngoài ra, tổ mẫu (bà nội) của Huyền Diệp là Hiếu Trang Thái Hoàng Thái Hậu, Đích Mẫu Hiếu Huệ Hoàng Thái Hậu đều xuất thân từ những gia đình quý tộc Mông Cổ, Huyền Diệp sắp xếp hôn sự cho con gái của mình như thế cũng là để quan hệ giữa hai bên thân càng thêm thân, làm vui lòng các bậc trưởng bối. Đương nhiên, dựa theo nhu cầu cầu thế cục thời Thanh, mượn hành động này để củng cố liên minh Mãn Mông, tăng cường thống trị, cũng là điều mà Huyền Diệp cân nhắc hàng đầu.

Gả tới Mông Cổ xa xôi, không phải là một việc tốt đối với các con gái của Huyền Diệp. Trong những năm tháng dài đằng đẵng trước khi hình thành thể thống nhất Mãn Tộc, Tộc Nữ Chân (sau gọi là tộc Mãn) là dân tộc tương lân với tộc Mông Cổ, sống giáp ranh với nhau, có quan hệ qua lại mật thiết. Về văn hóa, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tộc Mông Cổ. Thêm vào đó là môi trường tự nhiên tương đồng, thế nên tập tục của cả hai dân tộc đều có nhiều điểm tương đồng, điều này đã tạo ra điều kiện thuận lợi để hai bên liên hôn với nhau. Tuy nhiên, trường hợp Huyền Diệp gả con gái cho người Mông Cổ không còn giống với ngày xưa.

Khang Hi, lịch sử Trung Quốc, lịch sử Trung Hoa, thời nhà Thanh

Trước khi nhà Thanh tiến vào Trung Nguyên, mức sống giữa các quý tộc Mãn Mông không có khác biệt lớn, còn con gái của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và những người con gái đầu của Hoàng Thái Cực lại đều giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, tố chất cơ thể khá tốt. Sau khi tới vùng thảo nguyên Mông Cổ, họ đều không thấy quá lạ lẫm đối với môi trường ở đây. Nhưng con gái của Huyền Diệp lại không như vậy.

Tuy họ có những tố dưỡng văn hóa của Mãn Hán khá cao, nhưng thể chất lại tương đối yếu ớt, thêm vào đó là điều kiện sống quá tốt bên trong Tử Cấm Thành, khác biệt hoàn toàn so với môi trường sống khắc nghiệt ngoài thảo nguyên của tộc Mông Cổ. Những nhân tố này đã làm giảm đi khả năng thích ứng với môi trường mới của họ, khiến họ gặp khó khăn sau khi gả tới Mông Cổ, cả về thể chất lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng bất lợi.

Khang Hi, lịch sử Trung Quốc, lịch sử Trung Hoa, thời nhà Thanh

Huyền Diệp (Khang Hi) là một vị vua nhân từ, ông đã sớm dự tính được sự khó khăn và gian khổ mà các con gái sẽ phải gặp sau khi gả tới Mông Cổ. Biện pháp tương ứng mà ông sử dụng là cố gắng kéo dài tuổi thành hôn của các con gái, để họ có thể chuẩn bị khả năng chịu đựng tương đối mạnh đối với mọi sự thay đổi sau khi kết hôn, xử lý mọi việc cũng biết tự ứng biến. Thế nên, tuổi kết hôn của 8 người con gái của Huyền Diệp là từ 18 tuổi tới 22 tuổi, trung bình là 19 tuổi, còn 7 người con gái của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, họ có tuổi thành hôn trung bình là 15 tuổi, con gái của Hoàng Thái Cực có tuổi thành hôn trung bình là 13 tuổi.

Vũ Phong (Theo Công lý & xã hội)

Nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/vach-tran-ly-do-vi-sao-con-gai-khang-hi-deu-doan-menh-tu.. Nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/vach-tran-ly-do-vi-sao-con-gai-khang-hi-deu-doan-menh-tuoi-tho-khong-dai-74718.html

Không đặt những thứ này trên ban công, đặc biệt là cái thứ 3

Không đặt những thứ này trên ban công, đặc biệt là cái thứ 3

Kiến thức - 4 giờ, 1 phút trước

Ban công là khu vực trọng yếu để chiếu cảnh đẹp bên ngoài vào trong nhà, có thể là nơi vô cùng thơ mộng.

4 chòm sao kiếm nhiều tiền nhất năm 2021, tài lộc tăng vọt, tiền gửi gấp đôi

4 chòm sao kiếm nhiều tiền nhất năm 2021, tài lộc tăng vọt, tiền gửi gấp đôi

Đời sống số - 6 giờ, 19 phút trước

Năm 2021 ai cũng mong rũ bỏ những muộn phiền trong quá khứ và chào đón một năm tốt lành. Và 4 chòm sao sau đây dự đoán vận mệnh tài lộc trong năm...

Vị Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc cả đời chỉ lấy một vợ

Vị Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc cả đời chỉ lấy một vợ

Hồ sơ tư liệu - 6 giờ, 21 phút trước

Đặc điểm lớn nhất của các vị Hoàng đế Trung Quốc thời cổ đại đó chính là lấy nhiều vợ. Nhưng thực ra lại không hẳn là như vậy, trong hơn 400 vị Hoàng...

Con cái sau này có hiếu thuận hay không có thể thấy rõ ràng từ ba phương diện, không cần phải đợi 30 năm sau

Con cái sau này có hiếu thuận hay không có thể thấy rõ ràng từ ba phương diện, không cần phải đợi...

Đời sống số - 6 giờ, 22 phút trước

Việt Nam đã có “văn hóa hiếu thảo” từ xa xưa, truyền qua hàng nghìn năm, hiện nay nhiều bậc cha mẹ vẫn còn quan niệm nuôi dạy con cái để đề phòng tuổi...

Trước khi đổ vỡ gia đình thường có hai điềm báo lớn, một khi đã xuất hiện thì không nên coi thường!

Trước khi đổ vỡ gia đình thường có hai điềm báo lớn, một khi đã xuất hiện thì không nên coi thường!...

Đời sống số - 6 giờ, 22 phút trước

Trong tâm thức truyền thống của người Việt, dù một người có tài giỏi đến đâu, quyền thế ra sao, giàu có đến đâu nhưng nếu quan hệ gia đình không tốt, không có...

Bị cho là giàu có nên không phải lo lắng vào mùa dịch, diễn viên Việt Trinh chia sẻ về thực tế cuộc sống không như mọi người nghĩ

Bị cho là giàu có nên không phải lo lắng vào mùa dịch, diễn viên Việt Trinh chia sẻ về thực tế...

Chuyện làng sao - 3 giờ, 30 phút trước

Diễn viên Việt Trinh cho biết cô không giàu có như nhiều người nghĩ. Việt Trinh thừa nhận bản thân cũng gặp khó khăn vào mùa dịch Covid-19.

Khi xào thịt bò luôn có mùi tanh? Hướng dẫn các bạn một mẹo nhỏ, thịt bò không tanh cũng không bị khô, rất ngon

Khi xào thịt bò luôn có mùi tanh? Hướng dẫn các bạn một mẹo nhỏ, thịt bò không tanh cũng không bị...

Địa chỉ ăn ngon - 3 giờ, 35 phút trước

Món thịt bò xào lăn nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nhiều người lại không làm được, thường làm thịt bò có mùi tanh, hoặc thịt bò chiên kỹ thì dai. Bạn đã...

Sau màn giảm cân thành công nhất lịch sử Vbiz, Mr. Siro lộ rõ tướng phu thê với bà xã Bảo Ngân

Sau màn giảm cân thành công nhất lịch sử Vbiz, Mr. Siro lộ rõ tướng phu thê với bà xã Bảo Ngân...

Chuyện làng sao - 3 giờ, 9 phút trước

Dù vì lý do gì đi nữa, đối với người hâm mộ thì sự thay đổi ngoại hình của Mr Siro hiện tại vẫn là một "cú hích" cực lớn. Ngay cả khi nghỉ...

Tại sao phụ nữ Nhật Bản hiếm khi mắc bệnh phụ khoa? Chủ yếu liên quan đến 4 lý do này, rất đáng để học hỏi

Tại sao phụ nữ Nhật Bản hiếm khi mắc bệnh phụ khoa? Chủ yếu liên quan đến 4 lý do này, rất...

Chăm sóc sức khỏe - 3 giờ, 9 phút trước

Tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa ở Việt Nam rất cao, cứ khi đi khám sức khỏe thì tỷ lệ rất cao là được thông báo rằng mắc bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, phụ...

Đạt G lần đầu lộ diện sau clip 'đi đường quyền' với bạn gái cũ Du Uyên

Đạt G lần đầu lộ diện sau clip 'đi đường quyền' với bạn gái cũ Du Uyên

Chuyện làng sao - 3 giờ, 12 phút trước

Sau lùm xùm nghi vấn về đoạn clip đánh Du Uyên được tung ngay vào ngày sinh nhật của mình, hình ảnh Đạt G mới đây đã nhận được sự quan tâm từ đông...

Sao Việt 28/7: Thanh Thảo tiết lộ sự thay đổi của bản thân sau những mâu thuẫn với ông xã; Hà Hồ tiết lộ góc yêu thích nhất trong nhà

Sao Việt 28/7: Thanh Thảo tiết lộ sự thay đổi của bản thân sau những mâu thuẫn với ông xã; Hà Hồ...

Chuyện làng sao - 3 giờ, 22 phút trước

Tin sao Việt hot nhất 28/7/2021: Ca sĩ Thanh Thảo đã học được tính nhường nhịn sau nhiều lần mâu thuẫn với ông xã. Hồ Ngọc Hà tiết lộ góc yêu thích trong nhà...

Xem clip con ngã từ trên ghế cao xuống sàn nhà, chồng Hòa Minzy thốt lên: 'Trời ạ, nguy hiểm quá'

Xem clip con ngã từ trên ghế cao xuống sàn nhà, chồng Hòa Minzy thốt lên: 'Trời ạ, nguy hiểm quá'

Chuyện làng sao - 3 giờ, 25 phút trước

Cách xử lý của Hòa Minzy khi con trai bị ngã được nhiều mẹ đồng tình.

Nam diễn viên khiến ai gặp ngoài đời cũng sợ vì đóng vai ác quá đạt

Nam diễn viên khiến ai gặp ngoài đời cũng sợ vì đóng vai ác quá đạt

Chuyện làng sao - 4 giờ, 45 phút trước

Nam diễn viên Lý Minh vốn nổi tiếng với những vai diễn phản diện trên màn ảnh, đáng kể nhất là vai lão bà Cầu Thiên Xích trong "Thần điêu đại hiệp" (2006).

Việt Hương lên tiếng khi liên tục bị trách móc 'xin mãi mà chưa thấy đồ tiếp tế'

Việt Hương lên tiếng khi liên tục bị trách móc 'xin mãi mà chưa thấy đồ tiếp tế'

Chuyện làng sao - 4 giờ, 47 phút trước

Những chia sẻ của Việt Hương đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Dàn diễn viên 'Mùa hoa tìm lại' chia sẻ cảm xúc gì sau 28 tập phim kết thúc?

Dàn diễn viên 'Mùa hoa tìm lại' chia sẻ cảm xúc gì sau 28 tập phim kết thúc?

Truyền hình - 4 giờ, 55 phút trước

28 tập phim 'Mùa hoa tìm lại' đã đi qua và để lại trong lòng khán giả cũng như ê-kip đoàn phim thật nhiều cảm xúc.

Không đặt những thứ này trên ban công, đặc biệt là cái thứ 3

Không đặt những thứ này trên ban công, đặc biệt là cái thứ 3

Kiến thức - 4 giờ, 1 phút trước

Ban công là khu vực trọng yếu để chiếu cảnh đẹp bên ngoài vào trong nhà, có thể là nơi vô cùng thơ mộng.

Paris Hilton có thai dù đang rục rịch chuẩn bị làm đám cưới với doanh nhân Carter Reum?

Paris Hilton có thai dù đang rục rịch chuẩn bị làm đám cưới với doanh nhân Carter Reum?

Chuyện làng sao - 4 giờ, 2 phút trước

Một số trang báo đưa tin Paris Hilton đã mang thai con đầu lòng với doanh nhân Carter Reum dù cả hai đang chuẩn bị làm đám cưới.

Hương vị tình thân phần 2: 'Nghiệp quật' tới tấp, không chỉ hôn nhân gặp sóng gió Thy còn bị cưỡng bức?

Hương vị tình thân phần 2: 'Nghiệp quật' tới tấp, không chỉ hôn nhân gặp sóng gió Thy còn bị cưỡng bức?...

Bật mí điện ảnh - 4 giờ, 2 phút trước

Những tình tiết mới được hé lộ trong Hương vị tình thân phần 2 khiến người xem vô cùng tò mò và thích thú.

Lộ clip NSƯT Hoài Linh tươi tắn, còn vui vẻ 'bắt trend' cực đỉnh sau loạt lùm xùm tiền từ thiện

Lộ clip NSƯT Hoài Linh tươi tắn, còn vui vẻ 'bắt trend' cực đỉnh sau loạt lùm xùm tiền từ thiện

Chuyện làng sao - 4 giờ, 29 phút trước

Netizen đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip nam danh hài Hoài Linh rạng rỡ xuất hiện lại sau lùm xùm và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Châu Kim Sang bất ngờ tái xuất hậu phẫu thuật, đầu vẫn băng bó nhưng nhan sắc đã tươi tắn hơn nhiều

Châu Kim Sang bất ngờ tái xuất hậu phẫu thuật, đầu vẫn băng bó nhưng nhan sắc đã tươi tắn hơn nhiều...

Chuyện làng sao - 4 giờ, 29 phút trước

Hình ảnh mới nhất của Châu Kim Sang đang nhận được nhiều sự chú ý từ netizen.

Người đàn ông đi công tác và nhờ bạn gái chăm sóc chó cưng, sau khi trở về, mở cửa ra, anh ta tức giận đến mức không muốn ăn cơm

Người đàn ông đi công tác và nhờ bạn gái chăm sóc chó cưng, sau khi trở về, mở cửa ra, anh...

Đời sống trẻ - 5 giờ, 47 phút trước

Ngày nay việc nuôi thú cưng là xu hướng đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, tuy nhiên đi cùng với đó cũng có nhiều tình huống rất hài hước, "dở khóc dở...

Bị bắt quả tang trên xe cùng nhân tình, gã chồng phản bội đâm xe vào vợ mình rồi bỏ đi

Bị bắt quả tang trên xe cùng nhân tình, gã chồng phản bội đâm xe vào vợ mình rồi bỏ đi

VIDEO - 5 giờ, 48 phút trước

Giằng co với vợ không được khi bị bắt quả tang ở trên xe cùng nhân tình, anh chồng quyết phóng xe đi mặc kệ va chạm và kéo lê chị vợ ngã sõng...

Tháo khẩu trang, người đàn ông khạc đờm, nhổ ra thang máy chung cư khiến ai cũng phẫn nộ

Tháo khẩu trang, người đàn ông khạc đờm, nhổ ra thang máy chung cư khiến ai cũng phẫn nộ

VIDEO - 5 giờ, 48 phút trước

Trong khi 2 người còn lại nghiêm túc chấp hành quy định phòng dịch thì người đàn ông này không đeo khẩu trang. Đã vậy anh ta còn khạc đờm, nhổ luôn xuống sàn...

Thanh Hương đăng ảnh cưới bên Duy Hưng, cái kết đẹp cho Lệ và Đồng trong 'Mùa hoa tìm lại'

Thanh Hương đăng ảnh cưới bên Duy Hưng, cái kết đẹp cho Lệ và Đồng trong 'Mùa hoa tìm lại'

Truyền hình - 5 giờ, 28 phút trước

'Mùa hoa tìm lại' kết thúc bằng một 'Happy Ending' của Đồng và Lệ làm nức lòng người hâm mộ.

Tình hình hiện tại của diễn viên Lữ Đắc Long và cả gia đình sau thời gian điều trị Covid-19

Tình hình hiện tại của diễn viên Lữ Đắc Long và cả gia đình sau thời gian điều trị Covid-19

Chuyện làng sao - 6 giờ, 37 phút trước

Diễn viên đóng thế Lữ Đắc Long đã chia sẻ tình hình sức khỏe của mình trên trang cá nhân sau thời gian điều trị Covid-19.