yuki-makeup

yuki makeup : Gây ồn ào thị trường một thời gian khá dài khi cho quảng bá sản phẩm trang điểm Yuki Makeup, nhưng đã gần 1 tháng...

Hàng thì chưa có bán, chiến dịch quảng bá đã rầm rộ. Di Băng đang muốn gì đây?

Làm đẹp+ - 27.12.2018

Gây ồn ào thị trường một thời gian khá dài khi cho quảng bá sản phẩm trang điểm Yuki Makeup, nhưng đã gần 1 tháng...