xin việc

xin viec : Nhiều người vẫn mắc chứng bệnh mô tả hàng loạt về những việc họ đã làm trong quá khứ dưới dạng trình bày, liệt kê..... Trang 2

4 cách để có một CV sáng tạo

Bật mí điện ảnh - 21.04.2011

Nhiều người vẫn mắc chứng bệnh mô tả hàng loạt về những việc họ đã làm trong quá khứ dưới dạng trình bày, liệt kê....