Xanh navy

xanh navy : Màu xanh lính thủy đang trở thành lựa chọn số 1 của các người mẫu trên sàn diễn thời trang hay các ca sĩ, diễn...

Màu xanh Navy "hot" nhất dịp cuối hè

Thời trang + - 04.08.2011

Màu xanh lính thủy đang trở thành lựa chọn số 1 của các người mẫu trên sàn diễn thời trang hay các ca sĩ, diễn...