xac-thuc-bang-khuon-mat

Từ 1/7 tới đây, chuyển khoản phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay trong trường hợp nào?

Đây là quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân khi chuyển tiền.

26.03.2024