vòi nước

Ngày càng có nhiều người thích lắp những chiếc vòi như vậy trong nhà bếp, chúng rất đẹp và thiết thực!

Các trang thiết bị nhà bếp hiện đại ngày càng được ưa chuộng.

26.05.2024

Vẹt tự mở vòi nước để tắm

VIDEO - 03.03.2015

Chú vẹt này quả thực rất thông minh khi tự biết bật nước để tắm.