vinamilk-optimum-gold

vinamilk optimum gold : Ngày 10/11/2019, tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã diễn ra Hội Thảo Khoa học do Hội Nhi Khoa Việt Nam...

Ứng dụng dưỡng chất vàng HMO vào sản phẩm dinh dưỡng trẻ em

Chăm con - 12.11.2019

Ngày 10/11/2019, tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã diễn ra Hội Thảo Khoa học do Hội Nhi Khoa Việt Nam...