Việt Nam cần 2 triệu doanh nghiệp tư nhân trong vòng 5 năm tới

21/10/2015 02:14

2 triệu doanh nghiệp tư nhân là con số Việt Nam cần trong vòng 5 năm kế tiếp nhằm mục đích đưa đất nước phát...