vi-tri-not-ruoi-giau-sau

Đàn ông sở hữu nốt ruồi này, sớm muộn cũng giàu 'nứt đố đổ vách', số làm quan to, giàu sang phú quý khó ai theo kịp

Trong nhân tướng học, những vị trí nốt ruồi này thường được xem là rinh thêm phúc lộc cho đàn ông?

19.06.2021