về quê ăn giỗ

Sự thật phũ phàng của chồng đằng sau việc “về quê ăn giỗ”

Chồng tôi đã lén lút đi gặp tình nhân với một lý do rất đàng hoàng: về quê ăn giỗ.

16.05.2016