vẽ body

ve body : Nghệ sĩ Trina Merry đã đưa body painting lên tầm cao mới, khi kết hợp với không gian kiến trúc xung quanh khiến mọi người...

Ngỡ ngàng vẽ body painting hòa cùng kiến trúc

09.07.2014

Nghệ sĩ Trina Merry đã đưa body painting lên tầm cao mới, khi kết hợp với không gian kiến trúc xung quanh khiến mọi người...