vat-dung-cam-ki

Đừng giữ những thứ đáng ngại này ở nhà nếu không muốn gia đình nghèo đi và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Trong nội thất gia đình, một số đồ vật trong nhà sẽ có ảnh hưởng xấu đến con người! Vậy những vật dụng nào sẽ...

04.05.2021

Những đồ vật 'cấm kị' mang theo khi chuyển đến nhà mới

Phong thủy - 10.05.2020

Tâm lý của người chuyển đến ngôi nhà mới là vui và rất phấn khởi. Trong quá trình chuyển đồ, nhiều người không muốn vứt...