van-hoa-tam-linh

Sau khi một người chết, tại sao người thân lại che mặt? Đó không phải mê tín mà có cơ sở khoa học

Có nhiều người thắc mắc là tại sao người chết lại phải che mặt. Thật ra, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc này,...

21.04.2024

Tại sao bạn không thể chạm vào khuôn mặt của người đã khuất sau khi chết? Không phải mê tín mà có lý do khoa học trong đó

Kiến thức - 14.01.2024

Sinh, lão, bệnh, tử là những quy luật tự nhiên không thể đảo ngược và mọi sinh mệnh từ khi sinh ra đã phải đối...