ứng phó dê xồm

Dê xồm ở công ty: Phải làm sao?

"Em đang thấy bức bối lắm ah. Ở cty em có 1 anh làm IT mà dê thấy ghê luôn, sinh năm 74 có vợ...

16.05.2015