Tự sự hoa hậu

Hoa hậu Thụy Quân - 10 năm một mái tóc thề

Thật không dễ thuyết phục Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 xuất hiện trở lại trên báo. Nhưng rồi, Thụy Quân cũng...

28.10.2011