tu-chung

tu chung : Ông trùm biệt động Sài Gòn - Tư Chung là nhân vật gắn liền với tên tuổi của cố nghệ sĩ Quang Thái. Ông qua...

Trùm 'Biệt động Sài Gòn'- Quang Thái qua đời ở tuổi 83

Chuyện làng sao - 18.06.2019

Ông trùm biệt động Sài Gòn - Tư Chung là nhân vật gắn liền với tên tuổi của cố nghệ sĩ Quang Thái. Ông qua...