Truyện ngắn vui

truyen ngan vui : Quán bia hơi thịt chó, toàn những gã mặt phừng phừng, mồm to bụng phệ… lấy làm chồng thì thà nhảy sông.

Chồng tương lai, anh ở đâu?

Truyện cười - 13.11.2015

Quán bia hơi thịt chó, toàn những gã mặt phừng phừng, mồm to bụng phệ… lấy làm chồng thì thà nhảy sông.

Con hàng xóm thích đong đưa lại không biết điều

Truyện cười - 18.04.2014

Lưu ý anh em, ảnh chỉ mang tính minh họa, đừng ra khỏi ngõ là ngó quanh xem có hình ảnh nào tương tự.

Truyện tranh: Thuê bao quý khách đang... tưởng bở

Truyện cười - 15.04.2014

Có những tình huống tưởng bở có thể khắc phục nhưng có những tình huống thì bó tay.