truyện cười về binh lính

truyen cuoi ve binh linh : Một đại úy tỏ ra nghiêm khắc khi nói chuyện với nhóm lính mới mà ông phải huấn luyện.

Khi binh sĩ không dám xưng tên

Truyện cười - 28.10.2015

Một đại úy tỏ ra nghiêm khắc khi nói chuyện với nhóm lính mới mà ông phải huấn luyện.