Có sự vụ lợi trong bản tin thời tiết lúc 6h15?

14/01/2013 01:33

Miền Bắc đã tạm kết thúc đợt rét đậm, rét hại kéo dài 15 ngày qua. Nhiều người cho rằng đó là đợt rét dị...