trieu-vy-tai-tieng

Triệu Vy dính nghi vấn cao chạy xa bay khi đóng cửa 4 công ty để sửa sang

4 công ty ở Bắc Kinh của Triệu Vy được chuyển đi với lý do 'sửa sang lại văn phòng làm việc'.

08.12.2017