trieu-vy-dong-cua-4-cong-ty

Triệu Vy dính nghi vấn cao chạy xa bay khi đóng cửa 4 công ty để sửa sang

4 công ty ở Bắc Kinh của Triệu Vy được chuyển đi với lý do 'sửa sang lại văn phòng làm việc'.

08.12.2017