triển lãm xe

Tai nạn kinh hoàng tại triển lãm xe ở Hà Lan

Hôm qua 28/9, thực sự là một ngày kinh hoàng đối với những người yêu mến ô tô ở Twente - Hà Lan, khi chiếc...

29.09.2014