Trị mỡ máu

tri mo mau : Nần nghệ là kết quả của rất nhiều công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài.

Đã tìm ra 'kẻ thù' của mỡ máu, mỡ gan, huyết áp, tim mạch

Thuốc - 26.10.2015

Nần nghệ là kết quả của rất nhiều công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài.