Trăn nam mỹ

tran nam my : Một con trăn Nam Mỹ đã được phát hiện đang cố nôn ra bữa ăn quá khổ là một con chuột lang vì nó không...

Trăn Nam Mỹ nôn ra một con chuột lang to bằng con bò

VIDEO - 15.07.2015

Một con trăn Nam Mỹ đã được phát hiện đang cố nôn ra bữa ăn quá khổ là một con chuột lang vì nó không...