tran-hao-dan-tham-my

tran hao dan tham my : Có vẻ như Trần Hạo Dân đã hoàn toàn thất bại sau cuộc đại tu nhan sắc.