to-lich-ha-noi

to lich ha noi : Sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, dòng sông Tô Lịch, Hà Nội đã chuyển từ màu sang trong xanh khiến nhiều...

Sông Tô Lịch đổi màu xanh mát như Hồ Tây, cần thủ thích thú đến câu cá

Tin trong ngày - 11.07.2019

Sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, dòng sông Tô Lịch, Hà Nội đã chuyển từ màu sang trong xanh khiến nhiều...