thien-dinh

Thiên đình hóa ra là 'nhà tù' nhốt một vị thần, Ngộ Không không dám vào, Ngọc Hoàng không dám ra

Ngộ Không là đệ tử của Tổ sư Bồ Đề, đương nhiên biết bí mật nên không dám hấp tấp vào Lăng Tiêu Bảo Điện....

16.10.2022