than-lan-nuot-ret-khong-lo

than lan nuot ret khong lo : Con rết to lớn giãy giụa chân, dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi thằn lằn. Nhưng nỗ lực trốn thoát của nó không...

'Sởn da gà' cảnh thằn lằn nuốt rết khổng lồ

VIDEO - 01.06.2017

Con rết to lớn giãy giụa chân, dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi thằn lằn. Nhưng nỗ lực trốn thoát của nó không...