tham-vien-duong-lao

Mỹ Tâm bị thương nhưng vẫn đến thăm hỏi các nghệ sĩ ở viện dưỡng lão

Như thông lệ hàng năm, ngày 4/1 Mỹ Tâm có chuyến thăm đầy niềm vui và tình cảm bên các nghệ sĩ neo đơn ở...

05.02.2021