tha-thu-quan-tai-con-hon-di-giay-nguoi-khac

Cổ nhân dạy “Thà thử quan tài còn hơn đi giày người khác”. Khi biết lý do, bạn sẽ không ngờ người xưa lại có kiến thức uyên thâm như vậy

Câu tục ngữ “Thà thử quan tài còn hơn đi giày người khác”, là một câu nói khá quen thuộc ở nông thôn, nhưng chứa...

23.02.2022