ten-mon-an-la

Menu với những món ăn có tên độc lạ của tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập VTV3

Những món ăn trong tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập VTV3 đều mang dấu ấn riêng, đặc biệt.

30.03.2021