tao-xa-hoi-chi-trung

tao xa hoi chi trung : Bộ VHTT&DL vừa trao quyết định Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho NSƯT Chí Trung, thay Giám đốc cũ đến tuổi hưu. Anh...

NSƯT Chí Trung được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

Toàn cảnh - 01.06.2017

Bộ VHTT&DL vừa trao quyết định Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho NSƯT Chí Trung, thay Giám đốc cũ đến tuổi hưu. Anh...