tao-ma

tao ma : Sau đợt lạnh kỷ lục mới đây, một người Mỹ đã phát hiện trong vườn cây nhà mình có những 'quả táo ma' tuyệt đẹp....

Xuất hiện những 'quả táo ma' trong suốt tuyệt đẹp vẫn treo lủng lẳng trên cây

Kỳ quặc 4 phương - 13.02.2019

Sau đợt lạnh kỷ lục mới đây, một người Mỹ đã phát hiện trong vườn cây nhà mình có những 'quả táo ma' tuyệt đẹp....