tao-bon-nen-an-gi

Chúng là 'kẻ thù không đội trời chung' của chứng táo bón, mỗi ngày ăn một chút sau bữa tối, đại tiện nhanh và trơn

Những người thường xuyên bị táo bón thì hãy cùng tham khảo những thực phẩm nên ăn sau đây nhé.

26.05.2022