tang-chieu-cao-cua-tre

Trẻ nguyên đi ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến chiều cao? Sai! Sự tiết hormone tăng trưởng không như thế

Bạn bè xung quanh tôi luôn nói với tôi rằng: Trẻ con phải đi ngủ sớm, nói rằng hormone tăng trưởng chỉ được tiết ra...

29.04.2023