tán thưởng

Ngủ gật cũng được 'tán thưởng'

Cậu học sinh này khiến thầy giáo cũng phải đứng lại vỗ tay tán thưởng.

21.01.2015