tai-vi

Người xưa có câu 'Không có tam tài thì phú quý không thịnh vượng': Tài vị nên đặt ở đâu thì phú quý mới dồi dào?

Trong phong thủy, Tài vị ám chỉ nơi có tài lộc dồi dào nhất trong nhà, thường nằm ở trung tâm hoặc phía nam của...

26.05.2024

Phong Thủy quan trọng nhất trong gia đình là ở ba nơi này! Sau khi điều chỉnh, tiền đảm bảo sẽ đến!

Phong thủy - 05.03.2022

Phong thủy ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp,… của các thành viên trong gia đình, trong đó ai cũng quan tâm nhiều...