su-tu-duc-bi-tan-cong

su tu duc bi tan cong : Sử tử đực rất hổ báo và uy quyền nhưng trước những con cái cứng rắn thì cũng phải chùn bước mà bỏ đi.

Nhăm nhe xâm phạm lãnh thổ những con cái, sư tử đực nhận cái kết bất ngờ

VIDEO - 17.06.2019

Sử tử đực rất hổ báo và uy quyền nhưng trước những con cái cứng rắn thì cũng phải chùn bước mà bỏ đi.