su-thay-vinh-phuc

su thay vinh phuc : Đại đức Thích Thanh Toàn đã có tờ trình xin Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho được xả giới hoàn...

Sư thầy nghi 'gạ tình' phóng viên xin xả giới, hoàn tục

Tin trong ngày - 06.10.2019

Đại đức Thích Thanh Toàn đã có tờ trình xin Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho được xả giới hoàn...