sinh vật phát sáng

sinh vat phat sang : Loài sinh vật phát sáng 'nhìn là yêu' là sên biển Costasiella kuroshimae. Loài sinh vật phát sáng này sống ẩn mình dưới biển và...

Loài sinh vật phát sáng 'nhìn là yêu' ẩn mình dưới biển

Kiến thức - 23.07.2015

Loài sinh vật phát sáng 'nhìn là yêu' là sên biển Costasiella kuroshimae. Loài sinh vật phát sáng này sống ẩn mình dưới biển và...