sinh vật phát sáng dưới biển

sinh vat phat sang duoi bien : Loài sinh vật phát sáng 'nhìn là yêu' là sên biển Costasiella kuroshimae. Loài sinh vật phát sáng này sống ẩn mình dưới biển và...

Loài sinh vật phát sáng 'nhìn là yêu' ẩn mình dưới biển

Kiến thức - 23.07.2015

Loài sinh vật phát sáng 'nhìn là yêu' là sên biển Costasiella kuroshimae. Loài sinh vật phát sáng này sống ẩn mình dưới biển và...