sep-de-nhan-vien

sep de nhan vien : Ngày đó tôi mới ra trường, trong người đang tràn đầy sinh lực muốn được cống hiến hết mình cho công việc.

Sau 10 năm gặp lại người sếp đã đuổi tôi khỏi công ty trong hoàn cảnh thật sự sốc

17.04.2019

Ngày đó tôi mới ra trường, trong người đang tràn đầy sinh lực muốn được cống hiến hết mình cho công việc.